realizacja

Badanie mikroskopowe żywej kropli krwi

BADANIE ŻYWEJ KROPLI KRWI  - krew zwierciadłem organizmu

Krew jest żywą tkanką, złożoną z zawiesiny elementów komórkowych (krwinek czerwonych, białych i płytek) w roztworze białkowym, zwanym osoczem. Spełnia ona wiele funkcji istotnych dla życia człowieka:


Utrzymanie stanu homeostazy jest warunkiem zachowania zdrowia, natomiast długotrwałe wyjście poza stan równowagi nieuchronnie prowadzi do powstawania chorób.

Dlatego też badanie żywej kropli krwi, która jest swoistym "zwierciadłem" organizmu, może dostarczyć niezwykle istotnych informacji o aktualnym stanie naszego zdrowia, a także o możliwych jego zagrożeniach w przyszłości.

W badaniu tym wykorzystujemy fakt, że około 20 minut po pobraniu pojedynczej kropli krwi, komórki w niej zawarte nadal żyją. Możemy więc, używając mikroskopu o zaawansowanej technologii - dającego bardzo duże powiększenie oraz znakomity kontrast obrazu w technice ciemnego tła, oglądać obraz żywej kropli krwi. Transmisja obrazu przez mikrokamerę z mikroskopu na ekran monitora umożliwia równoczesną obserwację obrazu krwi przez osobę poddawaną badaniu. Jest to niezwykła możliwość obejrzenia tego, co znajduje się wewnątrz nas, i z czego na co dzień nie zdajemy sobie sprawy - jakby dotąd nieznany i tajemniczy "mikrokosmos" odsłonił swoje tajemnice. Sugestywność obrazu jest o wiele większa niż nawet bardzo wielu słów czy cyfr - o wiele łatwiej zacząć rozmowę o zdrowiu, o profilaktyce chorób poprzez zmianę sposobu odżywiania i stylu życia wtedy, kiedy możemy posłużyć się analizą obrazu krwi osoby, której porada dotyczy.

W badaniu żywej kropli krwi oceniamy zniekształcenia krwinek czerwonych (erytrocytów), które odzwierciedlają stan odżywienia, a szczególnie niski poziom żelaza, kwasu foliowego, witamin z grupy B a także białek i kwasów tłuszczowych.

Agregacja erytrocytów może poprzedzać zawał serca lub udar mózgowy. Również obecność licznych włókien fibryny, białka biorącego udział w tworzeniu skrzepów, często towarzyszy zawałom i udarom.

W obrazie żywej kropli krwi możemy również stwierdzić obecność bakterii, grzybów i wtrętów metali ciężkich.

Stany obniżonej odporności, niedobory witaminowe i białkowe, uszkodzenia wolnorodnikowe, zaburzenia czynności wątroby i śledziony - możemy wykryć miesiące lub lata przed tradycyjnymi metodami diagnostycznymi. Dlatego jest to niezwykła szansa na wprowadzenie zmian w dotychczasowym stylu życia, odżywiania, a przede wszystkim zastosowanie odpowiedniej suplementacji, co może znacznie obniżyć ryzyko wystąpienia zagrażających nam stanów chorobowych. Poprawa obrazu żywej kropli krwi w badaniach powtarzanych co kilka tygodni lub miesięcy odzwierciedla pozytywne zjawiska zachodzące w naszym organizmie - zwiększa to naszą motywację do wytrwania w niełatwej drodze do zdrowia.

Przed badaniem zaleca się nie jeść przynajmniej 6 godzin i wypić dużo wody (nie powinna być to kawa, herbata ani napoje słodzone).

Po wielu wykonanych badaniach żywej kropli krwi, na podstawie własnych doświadczeń mogę przedstawić najczęściej spotykane obrazy, które odpowiadają stanom zaburzonej homeostazy. A oto one:

1. Cholesterol

W czasie wykonywanych badań często stwierdzam obecność kryształków cholesterolu, nawet wtedy, kiedy wartości biochemiczne mieszczą się w granicach normy. Ich obecność wskazuje na ryzyko rozwoju miażdżycy.

2. Cholesterol i trombocyty

Kryształy cholesterolu otoczone agregatem trombocytów stanowią duże zagrożenie udarem mózgu i zawałem serca. Tradycyjne badania nie pozwalają na stwierdzenie istnienia takich kompleksów we krwi.

3. Agregacja trombocytów

Stan poważnie zagrażający incydentom zatorowo - zakrzepowym, co klinicznie może spowodować zapalenie naczyń obwodowych, zawał serca, udar mózgu a nawet nagły zgon. Agregacji płytek nie można stwierdzić tradycyjnymi badaniami diagnostycznymi.

4. Symplast

Koloidowe symplasty złożone z masy substancji tłuszczowych i włóknistych, zawierające toksyny, rezerwy odżywcze, trombocyty, erytrocyty i leukocyty. Gromadzą się na wewnętrznych powierzchniach tętnic w postaci blaszek miażdżycowych. Innymi metodami nie można wykryć ich obecności.

5. Zaburzenia metaboliczne

W zaburzonym procesie trawienia i przyswajania białek oraz lipidów, szczególnie wtedy, kiedy stosowana dieta jest niezgodna z posiadana grupą krwi, w czasie badania żywej kropli krwi widzimy obraz, w którym erytrocyty łączą się ze sobą "zaczepiając" wzajemnie błonami komórkowymi, co powoduje zmianę ich kształtu. Tego zjawiska nie możemy zaobserwować w żadnym innym badaniu.

6. Palenie papierosów

Obraz krwi palacza wyraźnie pokazuje obecność uszkodzeń wolnorodnikowych, błon komórkowych erytrocytów oraz ich krótszy czas przeżycia poza organizmem. Nasilenie obserwowanych zmian zależy od ilości wypalonych papierosów. Ciekawą obserwacją jest zmniejszenie stopnia uszkodzeń wolnorodnikowych u osób palących, które stosują antyoksydanty.

7. Leukocyty

W czasie badania żywej kropli krwi w unikalny sposób "na żywo" możemy ocenić zdolność leukocytów do zmiany kształtu i ruchu, co wskazuje na ich aktywność immunologiczna. Jest to szczególnie przydatne w  stanach obniżonej odporności,  u pacjentów leczonych sterydami  cytostatykami oraz  często poddawanych antybiotykoterapii.

 

badanie żywej kropli krwi różni się dd tradycyjnych metod analitycznych, ponieważ:

BADANIE ŻYWEJ KROPLI KRWI OCENIA

W   PRÓBCE   KRWI MOŻEMY  STWIERDZIĆ   OBECNOŚĆ: